Meer info of reserveren? Bel0529 - 850 111

voorwaarden

 • Alle personen zijn in het bezit van een brommer- of autorijbewijs!
 • Na reservering betaalt u twee weken van te voren het volledige huurbedrag
 • Borg voor aanvang tocht: minder dan 8 personen = €150,00 en meer dan 8 personen = €250,00. Er geldt een eigen risico van € 175,00 voor de verzekering
 • Annulering binnen veertien dagen voor verhuur is niet mogelijk
 • Het Klooster van Dalfsen heeft het recht om een tocht niet door te laten gaan. Bij extreem slecht weer gaat de tocht niet door
 • Het huren van de Solex/Puch geschiedt op eigen risico
 • Het Klooster van Dalfsen is niet aansprakelijk voor welke schade, ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en/of goederen
 • De verhuurder is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel
 • Draag beschermend schoeisel, zoals bijv. dichte schoenen i.p.v. slippers of blote voeten.
 • Op kleding en/of schoeisel kunnen olie en/of vetvlekken komen. Houd hier rekening mee
 • Voor en tijdens de solex- of Puchrit mogen er geen alcoholische dranken worden genuttigd
 • Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de solex of Puch
 • Bekeuringen zijn voor rekening van de huurder
 • Tijdens de rit mag er niet van de route worden afgeweken!
 • Houdt u aan de afgesproken tijd, zodat de groep na u op tijd kan starten. Wij bereken €10,00 extra voor 30 minuten per Solex of Puch
 • Naast het eerbiedigen van de verkeersregels en het plaatselijk geldende politiereglement is het streng verboden:
  a)  Zich op zandpaden te bevinden
  b)  De trottoirbanden op en af te rijden
  c)  Met de solexen tijdens het rijden tegen elkaar aan te botsen
  d)  Een of meerdere personen te vervoeren
 • De huurder zorgt er voor dat alle deelnemers op de hoogte zijn van de voorwaarden